Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 22.05.2012
Naročnik: Terpin S.r.l

 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Tiva Turk
Grafična podoba: Damjan Mozetič
Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha Hočevar

 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..

ADS4PM